Serviceclubs in Nederland

In Nederland zijn er naast de The International Association of Lions Clubs nog meer serviceclubs actief. Twaalf daarvan hebben zich aangesloten bij SIN (Serviceclubs in Nederland), waaronder ook de Lions en Leo. Deze organisatie ondersteunt serviceclubs bij het uitvoeren of financieren van projecten. Dit door de serviceclubs met elkaar in contact te brengen om kennis over te dragen en voor samenwerkingsverbanden.

Internationaal
Rotary International
bestaat in de Verenigde Staten als sinds 1905. In Amsterdam kwam in 1923 de eerste club tot stand. Op dit moment zijn er ongeveer  20.000 leden en 500 clubs in Nederland. Het internationale motto van Rotary is Serve above self.
Kiwanis is een internationale serviceclub die zich met name inzet voor kinderen. De naam staat in Nederland voor laat zien wie je bent en wat je bent.
Inner Wheel is wereldwijd een van de grootste serviceclubs die op dit moment actief is. Ze zetten zich in om internationale contacten te bevorderen. In Nederland zijn er op dit moment 74 clubs en ongeveer 2600 leden.

vrouwenclubVrouwen
Zonta
is een club van vrouwen die zelfstandige functie uitoefenen binnen een bedrijf en zij richten zich vooral op het verbeteren van de positie van de vrouw. In Nederland is de club er sinds 1964 en zijn ze inmiddels uitgegroeid tot 20 clubs met in totaal 550 leden.
Een club voor vrouwen tot 45 jaar is Ladies’  Circle. Het doel van de leeftijdsgrens  is om de club vernieuwend te houden. De club heeft het motto Vriendschap en Service. De doelen zijn gericht op een positieve levenshouding, verdraagzaamheid, eerlijkheid en openheid.
Soroptimist International is de grootste vrouwen serviceclub en zet zich in om de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te versterken.

 

Nederland
Fifty-One
is een serviceclub sinds 21 oktober 1966. De club zet zich in voor het bevorderen van onder andere vriendschap en ze dienen de gemeenschap door initiatieven te begeleiden en ondersteunen. Bijzonder aan deze club is dat de leden gemiddeld samen niet ouder dan 51 jaar mogen zijn en 51 is tevens het aantal maximale leden van de club.
Nederlandse Tafelronde is een club voor mannen tussen de 25 en 40 jaar die de onderlinge vriendschap bevordert en stimuleert om kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Jongeren
JCI Nederland
is er voor de jonge actieve mensen tot 40 jaar. Ze hebben vier pijlers namelijk business, community, internationaal en trainingen. Zowel de persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van de wereld staan centraal. Rotaract is voor jongeren van 18 tot 30 jaar en is opgericht als het jongeren programma van Rotary. De jongeren zetten zich in voor jongeren die het minder goed getroffen hebben en die levenservaring willen op doen.

Niet alle serviceclubs in Nederland zijn aangesloten bij SIN. Een voorbeeld van een grote niet aangesloten club is de van oorsprong Vlaamse, maar inmiddels internationale Marnixring.