Jongerenclubs Samenwerkingen

15/08/2013 om 17:01

Research Project Maastricht

Research-Project-Brazil-2Sinds 1989 bezoekt het Research Project Maastricht (RPM) jaarlijks een opkomende economie om daar bedrijfsspecifiek onderzoek uit te voeren. RPM is een stichting gesteund door de Universiteit van Maastricht en heeft ten doel om op non-profitbasis onderzoek uit te voeren voor het Nederlandse bedrijfsleven. De afgelopen jaren zijn achtereenvolgens Vietnam, India en Brazilië bezocht en vanaf Januari 2014 tot April 2014 zal het RPM de mogelijkheden in Indonesië onderzoeken. Het team bestaat uit 12 tot 15 studenten die in hun eindfase van hun bachelor zitten. Elke Nederlandstalige student aan de Universiteit van Maastricht kan solliciteren, maar de ervaring leert dat het RPM de laatste jaren vooral populair is bij studenten actief bij een vereniging of dispuut. Zo heeft het Maastrichtse dispuut Que Pasa bijvoorbeeld 4 jaar op rij een penningmeester van het RPM in hun gelederen gehad. De achtergronden van de studenten variëren van Rechten tot International Business tot European Studies. Deze combinatie van verschillende competenties zorgt ervoor dat het RPM vanuit alle invalshoeken naar een probleem kan kijken.

In voorgaande jaren heeft RPM verschillende vormen van marktonderzoek gedaan, onder andere markt- en sector analyses, concurrentie analyses, onderzoek naar investeringsmogelijkheden, en de identificatie van mogelijke nieuwe distributie kanalen en business partners. Alvorens RPM naar het land der bestemming vertrekt, wordt er in Nederland voorbereid onderzoek verricht. Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen worden ook de huidige economische, politieke, sociale en culturele situatie in de opkomende economie geschetst. De combinatie van uitgebreid vooronderzoek in Nederland en de meerwaarde van het verzamelen en verwerken van informatie op locatie, leiden ertoe dat RPM u een betrouwbaar, actueel en volledig resultaat kan leveren.

Reacties zijn gesloten.