Lions internationaal en in Nederland

maastrichtEen van de bekendste en grootste serviceclubs in Nederland, maar ook daar buiten is de Lionsclub. Zonder politieke, godsdienstige of financiële belangen werken de leden op vriendschappelijke wijze samen. Er zijn doelstellingen die internationaal worden gehanteerd door de club onder het motto We serve of in het Nederlands wij dienen. De doelstellingen zijn gericht op het welzijn van de samenleving. Onder andere door het streven naar onderling begrip tussen volkoren van de wereld, het bevorderen van goed overheidsbestuur en burgerzin. Ook het bieden van een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van gedachten voor het openbaar belang en de vriendschap binnen de club zijn belangrijke doelstellingen voor de Lions.

In 1917 was de eerste bijeenkomst van de Association of Lions Clubs, georganiseerd door Melvin Jones. Hij wist een groot aantal clubs samen te brengen om kennis en ervaring te bundelen en daarmee meer te kunnen doen in het belang van de gemeenschap.

De naam veranderde nadat de eerste serviceclub in Canada, dus buiten de Verenigde Staten, werd opgericht naar The International Association of Lions Clubs. Buiten het continent ontstonden na de eerste wereldoorlog de eerste Lionsclubs. In Nederland werd de eerste club van de Lions opgericht in 1951 in Amsterdam. Grote steden zoals Den Haag en Rotterdam volgden kort daarop.

Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 1,4 miljoen leden. In ruim 193 landen zitten 46.000 verschillende clubs die opereren onder de naam Lions. Deze clubs kunnen binnen de regels van de internationale organisatie hun eigen karakter ontwikkelen. Nederland is onderverdeeld in 6 districten die samen het Meervoudig District 110 vormen. Hieronder vallen 424 clubs met in totaal 11.500 leden.

Voor jongeren tussen de 20 en 35 jaar die studeren of werken, zijn er de Leo Clubs. Leo staat voor Leadership, Experience en Opportunity. Deze clubs moeten het organisatietalent bij jongeren stimuleren. Ze worden ondersteund door één of meerdere lionsclubs.

Lid worden van de Lions kan alleen als twee van de zittende leden iemand voordragen. Daarnaast mogen er niet meer dan twee leden binnen een beroepsgroep in één club plaatsnemen.