Geschiedenis van de serviceclubs

serviceclub ontstaanEen serviceclub is een organisatie die zich in zet voor de maatschappij. Het zijn non-profitorganisaties waarbij de leden liefdadigheidswerk doen of middelen werven voor bijvoorbeeld goede doelen.

Ontstaan
In de verenigde Staten kwamen al in 1900 de eerste mannen in serviceclubs bijeen om zich in te zetten voor goed burgerschap. Het idee was dat een groep invloedrijke zakenmannen samen meer konden bereiken voor een betere samenleving. De reden van samenwerking kwam vaak voort uit vriendschap en altijd op vrijwillige basis. Een serviceclub heeft een maatschappelijke missie. Deze missie of de ideologische doelen hoeven niet uniek te zijn en kunnen tussen de serviceclubs onderling veel van elkaar verschillen. De clubs kunnen zich inzetten voor lokale doelen, nationale doelen, maar ook voor internationale initiatieven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het helpen van individuen of (hulp)organisaties.

De leden van een club worden gestimuleerd om zich vrijwillig in te zetten voor sociale activiteiten, maar ook om zich persoonlijk te ontplooien en te netwerken voor de club.

Kenmerken
Een van de belangrijkste kenmerken van een serviceclub is dat leden alleen op uitnodiging lid kunnen worden. Tegenwoordig is dit niet meer bij alle clubs het geval. Een ander belangrijk kenmerk is dat een professie maar één keer vertegenwoordigd mag worden in de club. Dit is om te voorkomen dat er onderling concurrentie ontstaat. Dezelfde beroepen konden meestal wel meerdere keren vertegenwoordigd worden. Men kon dan veel van elkaar opsteken en toepassen in de eigen praktijk. Al snel bleek dat leden binnen de club elkaar opdrachten konden toeschuiven. Dit is echter niet het hoofddoel van de serviceclub. Vandaag de dag wordt niet meer bij elke serviceclub de regel van professie gehandhaafd.

Nederland
In Nederland kunnen serviceclubs aangesloten zijn bij de stichting Serviceclubs in Nederland. Bij deze organisatie zijn 12 serviceclubs aangesloten. Deze clubs hebben vaak weer verschillende lokale groepen die zich in de buurt inzetten. Er wordt dan wel vaak onderling samengewerkt en expertise uitgewisseld.